Ymwadiad profi cydweddoldeb potel a chynhyrchion

Ymwadiad Profi Cydweddoldeb Potel a Chynnyrch Oherwydd y cyfuniadau amrywiol o gynhwysion posibl yn eich cynnyrch, yn enwedig cynhwysion actif ac olewau hanfodol, gall rhai plastigau ymateb yn wael gyda'ch cynhyrchion ac arwain at becyn diffygiol. Ni allwn warantu y bydd unrhyw gynhwysydd neu gau yn gweithio'n iawn gyda'ch cynnyrch penodol ac rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cynnal ystod lawn o brofion cydnawsedd eich cynnyrch gyda'r holl gydrannau pecynnu - cyn cynhyrchu a llenwi'ch cynnyrch yn derfynol. Er mwyn helpu i hwyluso'ch profion, byddwn yn darparu samplau o'ch cydrannau pecynnu dethol i chi cyn eich archeb (bydd taliadau cludo yn berthnasol). Nid yw BottleStore yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am addasrwydd unrhyw gynhwysydd na chau at ddefnydd penodol y cwsmer. Cyfrifoldeb y cwsmer yw cynnal profion cydweddoldeb cynnyrch gyda chynwysyddion a chau a ddewisir gan y cwsmer. Nid ydym yn gyfrifol am iawndal canlyniadol sy'n deillio o ddewis a defnyddio cwsmer o gynwysyddion a chau a gyflenwir gennym ni. Diolch am eich busnes.